10 wrześni 2021 r. 73 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez Wójta Gminy Sośnie w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik. Wójt wręczył w sumie 73 stypendiów naukowych. Gospodarzem gali stypendialnej był Zespół Szkół w Cieszynie. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Biały Daniel" w Sośniach.

System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych czy kursach. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki.

dsc_0001.jpgdsc_0005.jpgdsc_0007.jpgdsc_0008.jpgdsc_0010.jpgdsc_0017.jpgdsc_0021.jpgdsc_0023.jpgdsc_0029.jpgdsc_0032.jpgdsc_0037.jpgdsc_0039.jpgdsc_0787.jpgdsc_0789.jpgdsc_0790.jpgdsc_0792.jpgdsc_0796.jpgdsc_0799.jpgdsc_0803.jpgdsc_0806.jpgdsc_0809.jpgdsc_0811.jpgdsc_0816.jpgdsc_0819.jpgdsc_0822.jpgdsc_0827.jpgdsc_0830.jpgdsc_0834.jpgdsc_0838.jpgdsc_0844.jpgdsc_0846.jpgdsc_0850.jpgdsc_0851.jpgdsc_0854.jpgdsc_0861.jpgdsc_0862.jpgdsc_0866.jpgdsc_0868.jpgdsc_0874.jpgdsc_0876.jpgdsc_0882.jpgdsc_0885.jpgdsc_0887.jpgdsc_0894.jpgdsc_0896.jpgdsc_0901.jpgdsc_0904.jpgdsc_0906.jpgdsc_0907.jpgdsc_0911.jpgdsc_0914.jpgdsc_0916.jpgdsc_0918.jpgdsc_0923.jpgdsc_0926.jpgdsc_0930.jpgdsc_0932.jpgdsc_0937.jpgdsc_0938.jpgdsc_0939.jpgdsc_0942.jpgdsc_0945.jpgdsc_0948.jpgdsc_0950.jpgdsc_0951.jpgdsc_0955.jpgdsc_0958.jpgdsc_0961.jpgdsc_0962.jpgdsc_0966.jpgdsc_0970.jpgdsc_0971.jpgdsc_0972.jpgdsc_0973.jpgdsc_0978.jpgdsc_0981.jpgdsc_0985.jpgdsc_0988.jpgdsc_0992.jpgdsc_0995.jpgdsc_0999.jpgdsc_1003.jpgdsc_1005.jpgdsc_1008.jpgdsc_1011.jpg