8 września br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi Kuźnica Kącka – Niwki. Skrzyżowanie dróg w Kuźnicy Kąckiej zgromadziło przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicielami wykonawców i nadzoru budowy oraz miejscowym księdzem.

Gości przywitał Radny Gminy Sośnie – pan Adam Mielcarek. Następnie zapoznał zebranych z przebiegiem inwestycji. Koszt przebudowy drogi wyniósł 328 277,81 zł. Po złożeniu 2016 r. przez gminę wniosku o dofinansowanie i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 157 409 zł. Pozostałe koszty poniosła Gmina Sośnie. Wykonawcą drogi została wyłoniona w przetargu firma „Iterbud” Bartosz Kosecki z Kalisza.
Wójt Gminy Sośnie – Stanisław Budzik podkreślił jak wielkie znaczenie ma przebudowa tej drogi dla poprawienia bezpieczeństwa, szczególnie dla mieszkańców Kuźnicy Kąckiej i okolicznych wsi, a także poprawi komunikację z pobliskim Miastem i Gminą Międzybórz. Zadanie to jednak nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie dobra współpraca rady gminy, sołtysa i wójta. Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, podkreślił rolę pracowników w tym przedsięwzięciu.
Po tym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez: Wójta Gminy Sośnie - Stanisława Budzika, sołtysa wsi Kuźnica Kącka - Joanny Noskowicz i wykonawcę - Bartosza Koseckiego.
Z kolei ks. proboszcz Krzysztof Guziałek również wyraził słowa uznanie oraz podkreślił jak ważna jest to droga dla mieszkańców i parafii. Teraz dojazd do Niwek skróci się o 12 km, bo jak droga wcześniej była w tragicznym stanie trzeba było jechać do Niwek przez Międzybórz. Następnie ks. proboszcz pobłogosławił i poświęcił drogę.

dsc_0607.jpgdsc_0609.jpgdsc_0610.jpgdsc_0613.jpgdsc_0616.jpgdsc_0618.jpgdsc_0621.jpgdsc_0623.jpgdsc_0624.jpgdsc_0627.jpgdsc_0628.jpgdsc_0629.jpgdsc_0630.jpgdsc_0634.jpgdsc_0635.jpg