Gmina Sośnie z roku na rok coraz bardziej się rozwija, pojawiają się nowe inwestycje, których mieszkańcy z danego regionu są świadkami. Są jednak osoby, które mniej się przemieszczają po gminie, dlatego idąc naprzeciw mieszkańcom gminy, ale i gościom pragniemy zaprezentować Państwu „Kolorową Mapę Inwestycji” realizowanych w naszej gminie.

Gdzie, w którym roku i jakie inwestycje realizowane są w Gminie Sośnie, możemy dowiedzieć się z nowego serwisu internetowego pod nazwą „Kolorowa Mapa Inwestycji" przygotowanego przez Urząd Gminy. Nowy portal to kompletny i przejrzysty przewodnik dla każdego mieszkańca, który chciałby zdobyć informacje o rozwoju inwestycyjnym naszej gminy. Z czasem w miarę potrzeb będziemy jeszcze udoskonalać to narzędzie, ale już teraz można znaleźć informacje o najważniejszych inwestycjach w Gminie Sośnie.
Strona jest dostępna pod adresem www.inwestycje.sosnie.pl, jak również w zakładce „Kolorowa Mapa Inwestycji” na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Sośnie.