W przedświąteczny czas wigilijnych spotkań działająca w gminie Sośnie grupa AA „ Moja Wola” postanowiła również uczcić Narodzenie Chrystusa i przełamać się opłatkiem. Miting otwarty, który odbył się w dniu 21 grudnia 2018r na Sali w Gminnym Ośrodku Kultury był okazją do podzielenia się życzliwością, wsparciem i dobrym słowem.

W spotkaniu na zaproszenie udział wzięli :

- pani Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Woźniak,

- radny Gminy Sośnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa pan Dominik Grobelny,

- terapeuta uzależnień prowadząca Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin pani Agnieszka Rozum.

Uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne i opowiedzieli krótko drogę jaką musieli przejść by zawalczyć o siebie i swoje rodziny, by zacząć godnie żyć. Pan radny Dominik Grobelny podkreślił w swojej wypowiedzi, że podziwia odwagę uczestników oraz to, że potrafią oni głośno mówić o swoim uzależnieniu, że pokonali wstyd i z odwagą przyznali, że są alkoholikami. Dziękując za zaproszenie zapewnił o swoim wsparciu dla uzależnionych i ich rodzin. Stwierdził, że nie miał świadomości, że alkoholizm jest tak ciężką chorobą. Natomiast pani Katarzyna Woźniak, przyjaciel AA ze wzruszeniem w głosie opowiedziała o wielkim szacunku jakim darzy wszystkie osoby, które pomimo przeciwności losu, mają siłę wciąż się podnosić i walczyć o swoje rodziny i o siebie. Stwierdziła, że bardzo ceni sobie otwartość i bezinteresowność tej grupy i z przyjemnością będzie dalej uczestniczyć i mieć swój udział w pomaganiu. Słowa, które często przytacza w czasie spotkań : „może nie uratujemy całego świata, wystarczy, że jedna duszyczka odnajdzie sens życia” są jej mottem jakże adekwatnym do miejsca i sytuacji. Agnieszka Rozum jako terapeuta uzależnień podkreśliła jak ważną rzeczą w trzeźwieniu jest refleksja dotycząca tego, że najczęściej konsekwencje picia spadają na bliskich, zwłaszcza dzieci. Mówiła też o wielkiej mocy jaką mają spotkania z innymi ludźmi, przeżywającymi podobnie, zmagającymi się z uzależnieniem. To rozumienie drugiego człowieka jest odkrywaniem również nas samych dodała. A wyjątkowość takich spotkań polega na tym, że jedynym warunkiem do uczestniczenia w nich jest chęć zaprzestania picia. Najważniejszą rzeczą, by zrobić ten pierwszy krok jest odnalezienie tej chęci. I w tym często pomaga terapeuta uzależnień, bo uzależnienie to choroba zaprzeczeń.

Każdego, kto ma świadomość, że alkohol to problem w jego życiu i chciałby spróbować życia w trzeźwości zapraszamy na mitingi grupy AA „ Moja Wola”, które odbywają się w każdy piętek o godzinie 18 na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sośniach.

J.D