Harmonogram zebrań wyborczych organów samorządów wiejskich na terenie Gminy Sośnie

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Miejsce zebrania

1.

Szklarka Śląska

29.01.2019 r. godz. 17:30

Sala wiejska

2.

Możdżanów

29.01.2019 r. godz. 19:00

Sala wiejska

3.

Dobrzec

31.01.2019 r, godz. 17:30

Sala wiejska

4.

Cieszyn

31.01.2019 r, godz. 19:00

Sala wiejska w Dobrzecu

5.

Konradów

01.02.2019 r. godz. 18:00

Sala wiejska

6.

Mariak

03.02.2019 r. godz. 15:00

Sala wiejska w Sośniach

7.

Janisławice

04.02.2019 r. godz. 18:00

Sala wiejska

8.

Kuźnica Kącka

05.02.2019 r, godz. 17:30

Altana otwarta tzw.

„Drewniany domek”

9.

Kąty Śląskie

05.02.2019 r, godz. 19:00

Sala wiejska

10.

Chojnik

06.02.2019 r. godz. 17:30

Sala wiejska

11.

Kałkowskie

06.02.2019 r, godz. 1900

Sala wiejska

12.

Sośnie

07.02.2019 r. godz. 18:00

Sala wiejska

13.

Pawłów

08.02.2019 r. godz. 18:00

Sala wiejska

14.

Granowiec

11.02.2019 r, godz. 18:00

Zespół Szkół w Granowcu

15.

Młynik

12.02.2019 r, godz. 17:00

Sala wiejska

16.

Bogdaj

12.02.2019 r. godz. 19:00

Sala wiejska

17.

Kocina

14.02.2019 r. godz. 18:00

Sala wiejska