Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy – Znam Dolinę Baryczy odbył się  11 października br. w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu.  Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej  „Dolina Baryczy”.  Po zwycięstwie w Gminnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”  naszą gminę i Zespół Szkół w Granowcu w regionalnym konkursie w kategorii „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” reprezentował uczeń klasy III gimnazjum - Mikołaj Maciejewski.

Mikołaj wykazał się ogromną wiedzą na temat Doliny Baryczy i zajął wysokie III miejsce.  Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a w terminie 30-31 października br. odbędzie się 2 –dniowy wyjazd edukacyjny „Z NATURY do NATURY”  do Myśliborza i okolic, jako nagroda zbiorowa dla finalistów, w którym udział również weźmie Mikołaj. Gratulujemy Mikołajowi sukcesu i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i gminy!

regionalny 2.jpgRegionalny 1.jpg