Granowiec

Mieszkańcy wsi Granowiec już od połowy kwietnia korzystają z nowej, utwardzonej drogi na ul. Leśnej. Droga została przebudowana na długości ok. 200 metrów. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 90 tys zł. Najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania złożyła firma Iterbud z Kalisza. Zgodnie z umową droga została wybudowana do 15 kwietnia 2018 r.

W październiku zakończyły się prace związane z obudową wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowiec. W wyniku zrealizowanego projektu dotychczasowa wiata została zabudowana, aby chronić uczestników różnych wydarzeń kulturalnych przed deszczem i wiatrem.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy – Znam Dolinę Baryczy odbył się  11 października br. w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu.  Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej  „Dolina Baryczy”.  Po zwycięstwie w Gminnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”  naszą gminę i Zespół Szkół w Granowcu w regionalnym konkursie w kategori ...

Mieszkańcy Granowca mają już nową nawierzchnię drogi. 12 czerwca br. wspólnie z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzyli zmodernizowany odcinek jezdni a proboszcz parafii w Granowcu dokonał poświęcenia drogi. W uroczystości wzięli udział: Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie, Justyna Maryniak – Sekretarz Gminy Sośnie, Mirosław Ostojak – Przewodniczący Rady Gminy Sośnie, Jan Rafalski i Andrzej Mus - Radni Gminy Sośnie, Ksiądz Kanonik Michał Pacyna, przedstawiciele ...

W kalendarz wydarzeń miejscowości Granowiec na stałe wpisał się festyn rodzinny. Jest on cykliczną imprezą organizowaną przez Zespół Szkół w Granowcu i Radę Sołecką. W tym roku okazją do wspólnego, rodzinnego spotkania był Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz zbliżający się Dzień Ojca.

Na początku kwietnia podpisano umowę, a zakończenie prac zaplanowano na koniec maja. Położenie nowej nawierzchni poprzedzi gruntowna przebudowa drogi. Trwające prace budowlane przy przebudowie dróg gminnych, ul. Pocztowej i Wiejskiej w Granowcu, są już na ukończeniu. Wykonawca przygotował grunt i jest na etapie kładzenia kostki brukowej, bo taką nawierzchnię ostatecznie będzie miała droga. Jednym z ostatnich etapów inwestycji, jakie pozostały wykonawcy, jest wykonanie poboczy.

W Gminie Sośnie z nastaniem wiosny przyszedł czas na inwestycje drogowe. Rok 2017 to na pewno kilka nowych dróg gminnych. Oczywiście prowadzone inwestycje nie od razu zadowolą wszystkich mieszkańców, ale należy mieć świadomość, że ograniczony budżet nie pozwala w jednym roku zrealizować całości zaplanowanych inwestycji na drogach.

W dniu 19 marca 2017 roku na Sali Wiejskiej w Granowcu odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Granowiec za rok 2016. Wśród zaproszonych gości byli: reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Ostrowie Wielkopolskim Roman Matecki – z-ca Komendanta Powiatowego, Henryk Kwiatkowski - prezes honorowy, Andrzej Pańczyszyn – prezes gminny OSP, Tadeusz Górecki – komendant gminny OSP, Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Czas, w którym wszystkie spory gasną, a serca ludzkie napełniają się miłością, dobrocią i radością. W ten bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła nas cykliczna impreza „Święta z kulturą”, która odbyła się 11 grudnia br. w sali wiejskiej w Granowcu, a została zorganizowana przez Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Granowcu we współpracy z Radą Rodziców i sołtysem Granowca – Janem Rafalskim.

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Krzyżna. Prace wykonywała firma „Iterbud” z Kalisza. Celem inwestycji było wyrównanie i wzmocnienie profilu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie lokalnych poszerzeń podbudowy, nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej powierzchni istniejącej jezdni.