W miejscowości Kocina na kilku odcinkach dróg gminnych powstała nowa nawierzchnia asfaltowa. Na ten moment mieszkańcy wsi czekali długie lata, więc nie dziwi nikogo fakt, że każdego cieszy taka inwestycja. Drogi w Kocinie przebudowano na odcinku 959 m. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną z tłuczniowymi poboczami.

Konstrukcja nawierzchni jezdni to szerokość 4,0 m oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Niestety mimo dobrej woli samorządu gminy zostały wykonane tylko odcinki dróg, których właścicielem jest gmina. Na brakujące części będziemy musieli jeszcze poczkeać na właściciela drogi a mianowicie Lasy Państwowe.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy oraz przy współudziale środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Koszt dofinansowania to 246.250,00 zł a cała inwestycja wyniosła 379 530,17 złotych.

dsc_0058.jpgdsc_0059.jpgdsc_0060.jpgdsc_0061.jpgdsc_0065.jpgdsc_0072.jpgdsc_0073.jpgdsc_0074.jpgdsc_0079.jpgdsc_0080.jpgdsc_0081.jpgdsc_0083.jpgdsc_0084.jpgdsc_0088.jpgdsc_0089.jpgdsc_0091.jpgdsc_0094.jpg