Zakończył się remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Pawłów. Od wielu lat mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi. Stan nawierzchni przed remontem był już bardzo zły, co było odczuwalne dla mieszkańców szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

Inwestycję zrealizowała Gmina Sośnie. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni drogi poprzez zmianę nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego nan nawierzechnię asfaltową o szerokości 3 m. Zakres prac obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, profilowanie drogi, roboty wykończeniowe i porządkowe. Droga ma nawierzchnię asfaltową o długości 263 metrów.

22.jpg21.jpg23.jpg24.jpg7.jpg8.jpg10.jpg27.jpg25.jpg3.jpg12.jpg6.jpg26.jpg5.jpg1.jpg

Zdjęcia: Mirosław Piec