Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł.

Gmina Sośnie otrzymała dofinansowanie 65 200 zł na budowę wszystkich trzech obiektów w wariancie podstawowym, które powstaną w miejscowościach: Kocina, Chojnik i Cieszyn. Drugie tyle stanowi wkład własny z budżetu Gminy Sośnie, co w sumie daje realizację zadań na kwotę 130 400 zł.

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład, których wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Miejsca te mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.