Na LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Sośnie, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla wójta. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej budżetu, radni zdecydowali udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Tym samym potwierdzili, że Wójt prawidłowo realizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydawał publiczne pieniądze. Radni Gminy Sośnie nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu i dlatego jednogłośnie podjęli uchwałę o absolutorium dla Wójta Stanisława Budzika. Po udzieleniu absolutorium Wójtowi, radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.

"Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga odpowiedzialności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach urzędu. Dziękuję za dobrą współpracę radym, sołtysom, mieszkańcom oraz oczywiście pracownikom poszczególnych jednostek, bez których te inwestycje, czy zadania na pewno nie zostałyby zrealizowane. Należą Wam się duże słowa uznania i podziękowania" - mówił Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik.

dsc_0900.jpgdsc_0901.jpgdsc_0902.jpgdsc_0903.jpgdsc_0905.jpgdsc_0908.jpgdsc_0909.jpgdsc_0911.jpgdsc_0914.jpgdsc_0920.jpgdsc_0922.jpgdsc_0933.jpg