Aktualności

25 października 2019 roku po raz trzeci zebraliśmy się w Stanicy "Biały Daniel" w Mojej Woli na uczcie intelektualnej, tym razem z historią. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z różnych gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, Pani Barbara Nowak powitała zacne grono prelegentów:

Zakończyła się budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Cieszynie. Dzięki temu sołectwo wzbogaciło się o kilka miejsc postojowych oraz teren zieleni. Pod koniec maja dokonano odbioru inwestycji.

Nieutwardzona nawierzchnia, błoto, śmieci. Parking przy ulicy Kościelnej w sąsiedztwie z Zespołem Szkół w Cieszynie wymagał pilnej przebudowy. Już wkrótce kierowcy aut dojeżdżający w rejon szkoły będą mogli korzystać z przebudowanego parkingu. Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z szarej kostki betonowej. Projekt został skonsultowany i uzgodniony z mieszkańcami, którzy włożyli ogrom pracy aby upiększyć to miejsce. Dodatkowo teren wzbogaci się o miejsca zieleni w sąsiedztwi ...

Po raz kolejny Zespół Szkół w Cieszynie włączył się do udziału w akcji charytatywnej: „Wyślij pączka do Afryki” 2019 organizowanej przez Fundację Kapucyni i Misje.

„Nie ma nic lepszego, niż zorganizowanie seminarium o przyrodzie, właśnie w takim miejscu jak Gmina Sośnie. Południowa Wielkopolska powinna reklamować się przyrodą” (prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz)

9 listopada 2018 roku wpisze się w historię naszej szkoły w sposób szczególny, ponieważ przygotowana została na ten dzień wspaniała uroczystość w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 190. rocznicę powstania obecnego budynku naszej szkoły. To szczególne świętowanie rozpoczęliśmy dokładnie o godzinie 11:11, włączając się w akcję Minister Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”, podczas której uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy odś ...

Droga o fatalnej nawierzchni, ogromne wyrwy w asfalcie, taka była jeszcze do niedawna rzeczywistość, jaką pamiętali mieszkańcy Cieszyna. W tym roku władze samorządowe gminy Sośnie zdecydowały się na remont nawierzchni drogi gminnej na ulicy Leśnej. Naprawiono odcinek o długości 630 metrów.

W sierpniu br. zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół w Cieszynie, w ramach, którego wykonane zostało:

docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie kolorystyki elewacji, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie natryskowe stropu piwnicy od strony nieogrzewanej pianką poliuretanową.

Na przełomie lutego i marca, zgodnie ze statutem OSP, odbywały się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Podczas takiego zebrania strażacy podsumowują miniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny. Ostatnie z cyklu zebranie odbyło się 24. marca br. o godz. 18:00 w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzecu.

„Niech się każdy dowie, Bóg rodzi się w Cieszynie, Dobrzecu i Konradowie” to hasło tegorocznego spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Księdza Proboszcza Parafii p.w. św. Michała Archanioła, Zespół Szkół w Cieszynie oraz Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie”.

Tym razem było zaskoczenie. Nikt z uczniów i nauczycieli nie wiedział, z jakiego miejsca na Ziemi będzie odbywać się kolejna telekonferencja z panem profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem. Wszystko się wyjaśniło o godzinie 10.00 15 grudnia 2017 roku, czyli w chwili połączenia przez skype.

„Bliżej przyrody” to hasło przewodnie I Seminarium naukowego dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów Południowej Wielkopolski, które odbyło się 27 października 2017 r. w Ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach.
Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wójt Gminy Sośnie, Nadleśnictwo Antonin, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna, GOK i Biblioteka Publiczna w Sośniach, oraz Z ...