Aktualności

W niedzielę 6 września 2015 roku już po raz drugi w gminie Sośnie odbył się Rajd Hajstra. W tegorocznej „Hajstrze” wzięło udział aż 160 osób (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy), których nie odstraszyła wietrzna i pochmurna pogoda. Najlepsi w poszczególnych kategoriach tras i grupach wiekowych otrzymali nagrody i upominki, a wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Pomysłodawcy ...

Już po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Gminy Sośnie w dniu 27.06.2015 r. na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach.

Na obchody Dnia Gminy Sośnie przybyli przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Stanisławem Budzikiem na czele a także zaproszeni goście w osobach: Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Andżelika Możdżanowska , Poseł RP PO Przemysław Krysztofiak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski ...

W dniu 7 czerwca 2015 r. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Zespole Szkół w Sośniach odbyła się akcja oddawania krwi. Akcja została zorganizowana przez Gminny Klub DHDK w Sośniach a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Jak zwykle mieszkańcy gminy Sośnie nie zawiedli i licznie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

Głównym celem akcji jest oczywiście oddawanie krwi dla rato ...

Z okazji 25 lat istnienia samorządu terytorialnego 3 czerwca br. na stanicy „Biały Daniel” odbyła się uroczystość z tej okazji. Najpierw jednak ksiądz proboszcz Leszek Grodziński, Proboszcz Parafii w Sośniach, odprawił mszę św. w intencji wszystkich samorządowców - tych zmarłych oraz żyjących.

Po przejściu wszystkich uczestników z kościoła na stanicę uroczystość rozpoczął hymn Polski. Przewodniczący Rad ...

Dnia 11 września 2015r. na Sali Sesyjnej w Urzędzie Gminy Sośnie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat i zamieszkują na terenie naszej Gminy. Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Narodzenia NMP w Sośniach. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście udali się ...

Zgodnie ze zmianami ustawy przez parlament, wszystkie rady gmin zobowiązane były do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli do 1 kwietnia. Przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze rady musiały uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

28 marca br. ukazała się lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Co roku obchody Dnia Kobiet w naszej gminie przebiegają w coraz gorętszej atmosferze. W tym roku o swoje mieszkanki postanowiły zadbać sołectwa Bogdaj, Cieszyn, Janisławice, Kąty Śląskie oraz Sośnie i zorganizowały na swoich salach wiejskich uroczystości z tej okazji. Na zaproszenie organizatorów bawiło się ok. 400 pań z terenu całej gminy. Każdy Dzień Kobiet w danym sołectwie jest inny, ale sama organizacja, jak i atmosfera miła i przyjemna, a czasami nawet gorąca.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu OZE z całego województwa wielkopolskiego złożono 187 wniosków o dofinansowanie. 116 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 49 projektów oceniono negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 wnioski zostały wycofane. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę pod względem formalnym podlegają dalszej ocenie pod względem merytorycznym, której doko ...

Koniec roku to również czas kończących się inwestycji. Oczywiście na podsumowanie roku przyjdzie jeszcze czas, podobnie jak na plany na kolejny rok i następne lata. Obecnie dobiegają końca trzy ostatnie zadania, jakie zostały zaplanowane do realizacji w tym roku. Aura sprzyja pracom, więc są też tego widoczne efekty.

Bogdaj, Granowiec i Sośnie wyróżnione w konkursie, którego zadaniem jest promocja tożsamości regionalnej, ochrona przyrody, wyszukiwanie nowych produktów turystycznych, zachęcenie mieszkańców miasta do odwiedzenia tych urokliwych i niesamowitych miejsc i integracja mieszkańców poprzez realizację wspólnych inicjatyw. Konkurs był skierowany do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego.