Lp.

Planowany termin

Nazwa imprezy , konkursu

Organizator

1

Od stycznia do grudnia 2018r.

Warsztaty taneczne

GOK i GBP w Sośniach

2

Od lutego do grudnia 2018r.

Warsztaty rękodzielnicze

GOK i GBP w Sośniach

3

Od lutego do kwietnia 2018r.

Warsztaty teatralne

GOK i GBP w Sośniach

4

01.03.2018r.

Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym dz. i chł. 2003 i młodsi Gimnazjum dziew. i chł. 2006 i młodsi

Zespół Szkół w Sośniach

5

03.03.2018r.

Dzień Kobiet – Cieszyn/Dobrzec

Rada Sołecka Cieszyn i Dobrzec

6

10.03.2018 r.

Dzień Kobiet -Sośnie

GOK i GBP w Sośniach, Rada Sołecka -Sośnie

7

10.03.2018 r.

Dzień Kobiet- Bogdaj

Rada Sołecka -Bogdaj

8

10.03.2018 r.

Dzień Kobiet – Kąty Śl.

Rada Sołecka- Katy Śl.

9

16.03.2018r.

Gala Stypendialna

Zespół Szkół w Bogdaju

10

marzec 2018r.

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sośnie

Wójt Gminy Sośnie

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Opiekunowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach

11

marzec 2018r.

Gminny Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

Zespół Szkół w Cieszynie

12

marzec 2018r.

Konkurs „Wielkanocne jajo” dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej

GOK i GBP w Sośniach

13

22.03.2018r.

Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” dziew. i chł. 2005 i młodsi

Zespół Szkół w Cieszynie

14

05.04.2018 r.

Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej i Siatkowej „Gimnazjada” dziew. i chł. 2002 i młodsi

Zespół Szkół w Sośniach

15

8.04.2018 r.

Montaż słowno-muzyczny dotyczący Wielkanocy

GOK i GBP w Sośniach

16

12.04.2018r.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

17

kwiecień 2018 r.

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego „Mistrz Gminy Sośnie 2018”

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Opiekunowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach

18

26.04.2018r.

Przegląd Małych Form Artystycznych – dzieci z przedszkoli z terenu gminy

Zespół Szkół w Pawłowie

19

27.04.2018 r.

II Międzygminny konkurs czytelniczy: „W każdej szkole są książkowe mole”- dla uczniów klas II-III

Zespół Szkół w Pawłowie

20

10.05.2018r.

Gminne Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej i Unihokeju    dziew. i chł. 2003 i młodsi

Zespół Szkół w Sośniach

21

18.05.2018r.

Gminny Konkurs Ortograficzny „O Pióro Wójta Gminy Sośnie”-dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

Zespół Szkół w Pawłowie

22

Do 24.05.2018 r.

Konkurs plastyczny dla   przedszkoli Gminy Sośnie – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród.

Przedszkole Samorządowe w Sośniach

23

26.05.2018r.

Nadanie Imienia Szkole- Granowiec

Zespół Szkół w Granowcu

24

29.05.2018 r.

Mistrz Matematyki – Gminny Konkurs Matematyczny

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

25

02.06.2018 r.

Dzień Dziecka –Kąty Śl.

Rada Sołecka- Kąty Śl.

26

03.06.2018 r.

Dzień Dziecka -Sośnie

Rada Sołecka - Sośnie

27

03.06.2018 r.

Dzień Dziecka - Cieszyn

Zespół Szkół w Cieszynie

28

07.06.2018r.

Gminne Mistrzostwa   w piłce nożnej i dwa ognie „ORLIK 2018”  dziew. i chł. kl. VII i młodsi

Zespół Szkół w Cieszynie

29

10.06.2018 r.

Festyn rekreacyjno –sportowy dla dzieci i rodziców

Zespół Szkół w Pawłowie

30

10.06.2018r.

„Bawią się znakomicie dzieci i rodzice” – festyn rodzinny

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

31

14.06.2018r.

Święto Szkoły w Bogdaju

Zespół Szkół w Bogdaju

32

23.06.2018 r.

Dzień Gminy Sośnie

GOK i GBP w Sośniach

33

01.07.2018 r.

Piknik zdrowia

Wójt Gminy Sośnie

GOK i GBP w Sośniach

34

14.07.2018r.

Festyn rodzinny - Janisławice

Rada Sołecka- Janisławice

35

Lipiec 2018r.

Festyn rodzinny- Bogdaj

Rada Sołecka -Bogdaj

36

Lipiec 2018r.

Nocny Turniej Piłki Nożnej Orlik 2018 „Mistrz Lata 2018”

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

Opiekunowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach

37

12.08.2018r.

Kaczor

Sołtys i Rada Sołecka wsi Możdżanów

38

18.08.2018r.

Dożynki Gminne

GOK i GBP w Sośniach

39

09.09.2018 r.

Dożynki Wiejskie w Granowcu

Zespół Szkół w Granowcu

40

20.09.2018r.

Gminne Biegi Przełajowe dz. i chł. 2003 i młodsi Gimnazjum dziew. i chł. 2005 i młodsi Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół w Bogdaju

41

28.09.2018r.

Gminne Biegi Przełajowe

Zespół Szkół w Cieszynie

42

30.09.2018r.

Dożynki Parafialne w Chojniku

Rada Sołecka –Chojnik

43

04.10.2018r.

Gminny konkurs: „Gmina Sośnie moją małą ojczyzną w Dolinie Baryczy

Zespół Szkół w Cieszynie

44

04.10.2018r.

Mistrzostwa w unihokeju chłopców 2005 i młodsi

Zespół Szkół w Sośniach

45

12.10.2018r.

Dzień Nauczyciela i pasowanie na ucznia klasy I

Zespół Szkół w Cieszynie

46

18.10.2018r.

Mistrzostwa w halowej piłce nożnej 2005 i młodsi

Zespół Szkół w Sośniach

47

Październik (lub listopad) 2018

II Seminarium pt. „Bliżej przyrody” dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów południowej wielkopolski

Zespół Szkół w Cieszynie

48

30.10.2018r.

Konkurs piosenki obcojęzycznej

Zespół Szkół w Bogdaju

49

07.11.2018r.

Historyczny konkurs czytelniczy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę   niepodległości – dla klas 4-6 szkół podstawowych z terenu gminy

GOK i GBP w Sośniach

50

08.11.2018r.

Gminne Mistrzostwa w   „Dwa ognie”                             dziew. i chł. 2007 i młodsi

Zespół Szkół w Sośniach

51

09.11.2018 r.

Setna rocznica odzyskania niepodległości Polski oraz 190 rocznica istnienia obecnego budynku szkoły podstawowej w Cieszynie

Zespół Szkół w Cieszynie

52

11.11.2018 r.

Akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Zespół Szkół w Pawłowie

53

I połowa listopada 2018r.

Gminny Konkurs Przyrodniczy – dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy

Zespół Szkół w Pawłowie

54

29.11.2018r.

VII Międzyszkolny Konkurs Angielskiej i Niemieckiej Piosenki Bożonarodzeniowej

Stowarzyszenie Razem dla Sośni

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

55

02.12.2018r.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Stowarzyszenie Razem dla Sośni

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

GOK i GBP w Sośniach

56

08.12.2018r.

Wieczornica Adwentowa

Zespół Szkół w Cieszynie

57

09.12.2018r.

Święta z kulturą                

Zespół Szkół w Granowcu

58

16.12.2018r.

Koncert kolęd lub przedstawienie Bożonarodzeniowe

GOK i GBP w Sośniach

59

06.01.2018r.

Hej kolęda, kolęda – koncert kolęd

Stowarzyszenie Razem dla Sośni

Zespół Szkół w Sośniach