Lp.

Planowany termin

Nazwa imprezy , konkursu

Organizator

1

Od stycznia do grudnia 2019r.

Warsztaty taneczne

GOK i GBP w Sośniach

2

Od grudnia 2018r do marca 2019r.

Warsztaty teatralne

GOK i GBP w Sośniach

3

01.03.2019r.

Gala Stypendialna

Zespół Szkół w Granowcu

4

07 .03.2019r.

Gminny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

Zespół Szkół w Cieszynie

5

08.03.2019r.

Dzień Kobiet- Kałkowskie

Rada Sołecka -Kałkowskie

6

09.03.2019 r.

Dzień Kobiet -Sośnie

GOK i GBP w Sośniach, Rada Sołecka -Sośnie

7

09.03.2019r.

Dzień Kobiet – Kąty Śl.

Rada Sołecka- Katy Śl.

8

10.03.2019 r.

Dzień Kobiet- Chojnik

Rada Sołecka -Chojnik

9

16.03.2019r.

Dzień Kobiet- Bogdaj

Rada Sołecka - Bogdaj

10

17.03 2019r.

Przedstawienie teatralne „Zamieszanie w Krainie bajek”

GOK i GBP w Sośniach

11

23.03.2019r.

Dzień Kobiet - Cieszyn

Rada Sołecka -Cieszyn

12

03.04.2019r.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa                   w Ruchu Drogowym – etap gminny.

Zespół Szkół w Sośniach

13

25.04.2019r.

Przegląd Małych Form Artystycznych – dzieci z przedszkoli z terenu gminy

Zespół Szkół w Pawłowie

14

22.05.2019r.

Gminny Konkurs Ortograficzny   „O Pióro Wójta Gminy Sośnie”-dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

Zespół Szkół w Pawłowie

15

23.05.2019 r.

Mistrz matematyki- konkurs na etapie gminnym

Zespół szkół w Sośniach

16

31.05.2019r.

Nadanie Imienia Szkole- Cieszyn

Zespół Szkół w Cieszynie

17

01.06.2019r.

„Bawią się znakomicie dzieci i rodzice” – festyn rodzinny

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” ,Zespół Szkół w Sośniach , Rada sołecka w Sośniach

18

01.06.2019r.

Polak to …- Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli Gminy Sośnie

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” , Przedszkole Samorządowe w Sośniach

19

01.06.2019r.

Festyn rodzinny

Zespół Szkół w Granowcu

19

08.06.2019r.

Dzień dziecka i matki

Rada Sołecka -Chojnik, KGW Chojnik

20

14.06.2019r.

Święto szkoły w Bogdaju

Szkoła Podstawowa w Bogdaju

21

22.06.2019r.

Dzień Gminy Sośnie

GOK i GBP w Sośniach

22

14.07.2019r.

Powiatowe Zawody Sikawek Konnych

Rada Sołecka- Konradów

23

18.08.2019r.

Kaczor

Sołtys i Rada Sołecka wsi Możdżanów

24

Wrzesień 2019r.

Biegi przełajowe

Szkoła Podstawowa w Bogdaju

25

09.09.2019r.

Spotkanie Sołtysów

Rada Sołecka- Granowiec

26

21.09.2019r.

Dożynki Gminne

GOK i GBP w Sośniach, Zespół Szkół w Granowcu

27

03.10.2019r.

Gminny konkurs: „Gmina Sośnie moją małą ojczyzną w Dolinie Baryczy”

Zespół Szkół w Cieszynie

25

10.10.2019r.

Dzień Nauczyciela i pasowanie na ucznia klasy I

Zespół Szkół w Cieszynie

26

Październik (lub listopad) 2019r.

III Seminarium pt. „Bliżej przyrody” dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów południowej wielkopolski

Zespół Szkół w Cieszynie

27

20.10.2019r.

Konkurs piosenki obcojęzycznej

Szkoła Podstawowa w Bogdaju

28

10.11.2019 r.

Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Zespół Szkół w Pawłowie

29

I połowa listopada 2019r.

Gminny Konkurs Przyrodniczy – dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy

Zespół Szkół w Pawłowie

30

01.12.2019r.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”,

Zespół Szkół w Sośniach,

GOK i GBP w Sośniach. Udział szkół z termu gminy Sośnie

31

08.12.2019r.

Wieczornica Adwentowa

Zespół Szkół w Cieszynie

32

08.12.2019r.

Święta z kulturą                

Zespół Szkół w Granowcu

33

10.12.2018r.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej

Zespół Szkół w Sośniach