Lp.

Planowany termin

Nazwa imprezy, konkursu

Organizator

1

Od stycznia do grudnia 2020r.

Warsztaty taneczne

GOK i GBP w Sośniach

2

Od lutego 2020r do maja 2020r.

Warsztaty rękodzielnicze dla kobiet

GOK i GBP w Sośniach

3

07.03.2020 r.

Dzień Kobiet -Sośnie

GOK i GBP w Sośniach, Rada Sołecka -Sośnie

4

07.03.2020r.

Dzień Kobiet – Kałkowskie, Bogdaj, Dobrzec, Pawłów, Konradów

Rady Sołeckie danych wiosek

5

23.04.2020r.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

GOK i GBP w Sośniach

6

28.04.2020r.

Przegląd Małych Form Artystycznych – dzieci z przedszkoli z terenu gminy

Zespół Szkół w Pawłowie

7

16.05.2020r.

Rocznica nadania imienia szkole „Orzeł Biały Naszym Patronem”

Zespół Szkół w Granowcu

8

21.05.2020r.

Gminny Konkurs Ortograficzny   „O Pióro Wójta Gminy Sośnie”- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

Zespół Szkół w Pawłowie

9

29.05.2020r.

Dzień Patrona

Zespół Szkół w Cieszynie

10

06.06.2020r.

Dzień dziecka

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” ,Zespół Szkół w Sośniach , Rada sołecka w Sośniach

11

20.06.2020r.

Dzień Gminy Sośnie

GOK i GBP w Sośniach

12

27.06.2020r.

Festyn rodzinny – Dzień dziecka

Sołectwo Pawłów

13

18.07.2020r.

Bogdajskie lato

Rada Sołecka Bogdaj

14

15.08.2020r.

Kaczor

Rada Sołecka Możdżanów

15

22.08.2020r.

Dożynki Gminne

GOK i GBP w Sośniach

16

5.09.2020r.

Narodowe Czytanie – Balladyna

GOK i GBP w Sośniach

17

12.09.2020

Rajd Hajstra

Stowarzyszenie „Przyjazne otoczenie”

18

14.10.2020r.

Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klasy I

Zespół Szkół w Cieszynie

19

Październik ( I połowa) 2020r.

Gminny Konkurs Przyrodniczy – dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sośnie

Zespół Szkół w Pawłowie

20

06.11.2020 r.

Seminarium pt. „Bliżej geografii” dla nauczycieli oraz pasjonatów

Zespół Szkół w Cieszynie , Stowarzyszenie „Przyjazne otoczenie”, GOK i GBP w Sośniach

21

11.11.2020r.

Wieczornica z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Zespół Szkół w Pawłowie

22

Grudzień 2020r.

Bożonarodzeniowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Zespół Szkół w Sośniach

23

06.12.2020r.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Zespół Szkół w Sośniach,

GOK i GBP w Sośniach. Udział szkół z termu gminy Sośnie

24

13.12.2020r.

Wieczornica bożonarodzeniowa

Zespół Szkół w Cieszynie

25

12.12.2020r.

„Święta z Kulturą”            

Zespół Szkół w Granowcu