Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, transportowane są w celu zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ostrowie Wielkopolskim (Region IX zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022), prowadzonej przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (RZZO), ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.