Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV, AGD, odpadów niebezpiecznych (świetlówek, akumulatorów, opakowań po farbach), opon,  nastąpi dwa razy w ciągu roku 2018 tj.:

- I półrocze w dniach od  23 do 28 kwietnia 2018 r.,

- II półrocze w dniach od 8 do 13 października 2018 r.,

w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Ważne! Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 7.00, w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny załadunek.

Harmonogram odbioru 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD w roku 2018

 

DATA

I półrocze

DATA

II półrocze

MIEJSCOWOŚĆ

23.04.2018 r.

08.10.2018 r.

Granowiec

24.04.2018 r.

09.10.2018 r.

Sośnie

25.04.2018 r.

10.10.2018 r.

Bogdaj, Mariak, Młynik,

Szklarka Śląska, Możdżanów

26.04.2018 r.

11.10.2018 r.

Cieszyn, Dobrzec,

Konradów, Janisławice

27.04.2018 r.

12.10.2018 r.

Chojnik, Kałkowskie,

Kuźnica Kącka, Kąty Śląskie

28.04.2018 r.

13.10.2018 r.

Pawłów, Kocina