Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Gminnego Żłobka w Sośniach w ramach projektu Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 19.10.2020 r. i potrwa do dnia 27.11.2020 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w Centrum Usług Wspólnych w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.


REGULAMIN PROJEKTU ŻŁOBEK

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

PYTANIE O POTRZEBY NIEPEŁNOSPRAWNEGO UCZESTNIKA

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU