Informujemy o wydłużeniu terminu na składanie wniosków w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie dla terenów położonych  w obrębach Granowiec i Mariak.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać do Wójta Gminy Sośnie w formie papierowej (na adres Urzędu Gminy Sośnie: ul. Wielkopolska 47; 63-435 Sośnie) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 10.12.2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 62 739 39 31.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sośnie.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sośnie została zamieszczona pod linkiem www.sosnie.4bip.pl.

Sośnie, dnia 02.12.2021 r.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik