Wsparcie bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie maks. 23 398 zł/os. oraz 4900 zł wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności.