W związku z realizacją projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Ostrowskim” osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 15.09.2017 r. o godz. 14.30 w Sali wiejskiej w Sośniach.

Osoby, które wezmą udział będą mogli skorzystać z darmowych szkoleń komputerowych, szkoleń zawodowych dostosowanych do osoby, wsparcie psychologa, prawnika, warsztaty z umiejętności społecznych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i integracji społecznej, a przede wszystkim przezwyciężenie indywidualnych barier w wejściu na rynek pracy.