Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu o konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

 


 Projekt uchwały i formularz