W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 5/6 października br. na terenie województwa wielkopolskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi,

które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie informujemy Państwa, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o bezzwrotną pomoc materialną od Rządu w kwotach do 6 tys. zł, do 20 tys. zł oraz powyżej tej kwoty, jednak nie więcej niż 100 tys. zł (podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24.06.2016 roku oraz 28.07.2017 roku).

W przypadku uznania, że taka pomoc obecnie jest niezbędna, proszę o wystąpienie ze stosownym wnioskiem najpóźniej do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.30 do Urzędu Gminy Sośnie.