Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Sośnie szybko i sprawnie uporała się z szacowaniem szkód, które poczynił orkan KSAWERY. Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. „Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku październikowych nawałnic”, osoby, których budynki ucierpiały podczas nawałnicy mogą ubiegać się o pomoc materialną na pokrycie zaistniałych szkód.

Uprawnione osoby po dokonanym remoncie muszą przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.

Pomoc może także zostać przeznaczona na remont albo odbudowę budynku gospodarczego. Jednak musi on spełniać pewne warunki tj. służyć zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności budynek inwentarski (do hodowli inwentarza).

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, tel. 62 730 78 08.