W związku z coraz częściej występującymi przypadkami wałęsania się na ulicach naszej gminy psów, co do których istnieje podejrzenie, iż uciekły swoim właścicielom, przypominamy o konieczności właściwego pilnowania swoich zwierząt.

Istotnym problem jest postrzeganie zwierząt jako bezdomnych. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.
O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez  kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:

  • prowadzeniu psa poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży,
  • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,
  • w sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie
    należy taki przypadek zgłosić do Urzędu Gminy.