Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

- Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 lutego 2018 r.