Posterunek Policji w Sośniach w trosce o bezpieczeństwo dzieci, przypomina, iż zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w zw. z art. 45 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przewożenie dziecka w pojeździe:

- poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci,

- w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości 150 zł. oraz 6 punktów karnych.

W miesiącu marcu 2018 roku, dzielnicowi przeprowadzą szereg kontroli w rejonach szkół i przedszkoli, aby sprawdzić czy właściwie dbamy o nasze pociechy.

Kierownik Posterunku Policji w Sośniach

mł. asp. Robert Barczak