Dotyczy stwierdzenia afrykańskiego pomoru świn (ASF).