Więcej szzegółow pod adrese: www.rops.poznan.pl. Wnioski można składać w GOPSie.