Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe

Członkowie zarządu:

Prezes - Wojciechowska-Girus Anna    
Wiceprezes - Adamczyk Beata
Sekretarz - Greśko Anna    
Skarbnik - Śródka Mariola Maria    
Członek Zarządu - Berek Dariusz

KRS: 0000405520
NIP: 622-278-03-90


Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: Bogdaj 15, 63-435 Sośnie