Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Członkowie zarządu:

Prezes - Sylwia Bielecka
Wiceprezes - Lidia Szymanowska
Skarbnik - Anna Narojczyk

KRS: 0000588181
NIP: 6222791117

Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: Sośnie, ul. Wielkopolska 46, 63-435 Sośnie

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr konta: BS Dobrzyca 21 8409 0001 2002 0111 4043 0001

Celem stowarzyszenia jest działalność związana z rozwojem i integracją Zespołu Szkół w Sośniach (zwanego dalej Szkołą) ze środowiskiem lokalnym poprzez:
1. Organizowanie imprez kulturalnych i koncertów, konkursów, festynów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów wypoczynkowych, kolonii i innych form integracji,
2. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
3. Prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły i gminy Sośnie we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego,
5. Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych,
6. Promowanie Szkoły w innych gminach poprzez organizowanie konkursów międzyszkolnych,
7. Poprawę warunków nauki oraz promocję w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji,
8. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
9. Wspomaganie działań Szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
10. Przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym,
11. Wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. Wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju edukacji w Europie,
13. Prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej,
14. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i ekologii, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.