Granowiec

Sołtys:

Jan Rafalski 

Telefon: 62 739 12 83

Rada Sołecka

Chmielecka Mirosława

Czarnecka Janina

Dulik Jan

Jach Bronisław

Lisik Tomasz

Pawlak Adrian

Sęktas Mieczysław

Sobczak Mariola

Zydorczak Robert

Charakterystyka

Pierwsza wzmianka o wsi Granowiec datuje się na rok 1747, kiedy to wymienia się istniejący w tej miejscowości młyn. W „Dziejach miasta Ostrowa Wlkp. i okolic” na mapie zasiedlenia regionu ostrowskiego we wczesnym średniowieczu zobaczyć możemy zaznaczone ślady osady Granowiec.  W okresie zaborów wieś przeszła pod panowanie pruskie, po 1815 roku nadal pozostała pod tym zaborem. Wielu mieszkańców brało udział w Powstaniu Wielkopolskim. W Granowcu do głównych potyczek doszło w dniach 14 – 15 stycznia 1919 roku, gdzie powstańcy zaatakowali posterunki niemieckie. Akcja ta miała na celu likwidację ośrodka organizującego wypady rabunkowe na tereny kontrolowane przez powstańców. Wraz z odzyskaniem niepodległości została przeprowadzona reorganizacja administracji terytorialnej, w wyniku której powiat odolanowski powiększono o dawne ziemie powiatu sycowskiego z granicą Wielkopolski przesuniętą na południe do aktualnej granicy gminy. Miejscowość Granowiec pod względem geograficznym położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” jak również na skraju Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość jest położona w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie ostrowskim, z przynależnością do gminy Sośnie.

W miejscowości Granowiec podstawowym terenem rekreacyjno - sportowym jest park rekreacyjno- sportowy wraz z kompleksem boisk i kortem tenisowym. Na terenie Granowca najcenniejszym zabytkiem jest krzyż przydrożny, który został wzniesiony w 1878 roku. Krzyż ten został wyrzeźbiony przez Pawła Brylińskiego, znanego artystę ludowego z terenu Wielkopolski oraz  Kościół p.w. św. Antoniego Paderewskiego i św. Jadwigi Śląskiej zbudowany w 1898 r. Przy ścianie wieży kościelnej znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza z nich jest ku czci 11 ofiar II wojny światowej, a druga upamiętnia Gwidonę, siostrę nazaretankę, która urodziła się w Granowcu. W czasie okupacji została rozstrzelana przez hitlerowców w Okolicach Nowogródka. W Granowcu znajduje się przydrożna kapliczka Powstańców Wielkopolskich.

Poza tym na terenie miejscowości zachowało się jeszcze kilka ciekawych domów z muru pruskiego jak i dom budowany w stylu wielkopolskim.

Galeria

d.jpgdu.jpgdu2.jpgdue.jpgdue1.jpgduy2.jpgduz7.jpgduze3.jpgduze5.jpgduzy6.jpgm.jpgma.jpgmal.jpgmale.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa