Janisławice

Sołtys:

Tomasz Franc

Telefon: 665 646 593

Rada Sołecka

Deresiński Andrzej

Domagała Mirosław

Gratzke Renata

Kahla Anna

Kahla Janusz

Mensfeld Alina

Poprawa Irena

Charakterystyka

Wieś założona w II połowie XVIII wieku przez Wrocławską Kapitułę Katedralną na terenach Kościelnych Dóbr Cieszyńskich. Jednostkę administracyjną Janisławice towrzyły: Janicławice, Starżai Czesławice. Od 1792 roku do wsi należała kolonia Jarnostaw założona przez ówczesnego prokuratora Dóbr Cieszyńskich hrabiego Ernesta von Strachvitz.

W 1890 roku staraniem mieszkańców wybudowano przy pomocy kapituły Wrocławskiej szkołę katolicką. Początkowo nauczanie odbywało się w języku niemieckim, po roku 1918 nauka była prowadzona w języku polskim. Wybuch II wojny światowej zakończył działalność szkoły i po jej zakończeniu w 1945 roku budynek zmieniono w mieszkania , a dzieci uczyły się w szkole podstawowej w Czesławicach.

W związku z ustanowieniem powojennych granic w 1918 roku katoliccy mieszkańcy Janisławic , Jarnostawia i Sarży zostali pozbawieni dostępu do swojego kościoła parafialnego. Utworzona granica uniemożliwiła również pochówek zmarłych mieszkańców na przykościelnym cmentarzu w Kuźnicy Cieszyńskiej. W związku z tym sołtys wsi Paweł Poprawa oddał bezinteresownie 1 hektar swojej ziemi z przeznaczeniem na cmentarz wiejski istniejący do dnia dzisiejszego. Staraniem mieszkańców i władzy kościelnej w budynku gospodarczym leśnictwa Jarnostaw urządzono kaplicę. W latach okupacji zlikwidowano kaplicę a budynek przeznaczono na biuro komendy małego obozu pracy przymusowej. Po wojnie kaplicę wyremontowano i wznowiono odprawianie nabożeństw.

W latach 1958/59 mieszkańcy dokonali kapitalnego remontu obiektu oraz zainstalowali dzwon na wieżyce. Niestety Urząd Bezpieczeństwa oplombował budynek , a konsekwencją zerwania plomb przez młode mieszkanki były represje. Byłą kaplicę przeznaczono na magazyn żywicy i narzędzi leśnych. Po 40 latach od tamtych wydarzeń mieszkańcy wsi wspólnymi siłami wybudowali kaplicę pogrzebową na cmentarzu wiejskim.

Czesławice (Frydrychów)- z kolonią Starża (Starsen) – wieś założona przez protestanckie Władztwo Międzyborskie w roku 1774.

W Czesławicach w 1790 roku wybudowano szkołę zastąpioną w 1870 r. masywną budowlą, która przetrwała do czasów współczesnych. W pobliżu szkoły znajduje się czynny cmentarz ewangelicki.

Dawna szkoła ewangelicka przez ponad 40 lat intensywnego funkcjonowania w powojennej ojczyźnie była znakomitym centrum kulturalno-oświatowym skupionym wokół niej czterech niewielkich rolniczych miejscowości. Obecnie budynek zamoeszkuje wrz z rodziną dyrektor i wieloletni nauczyciel.

Okupacja administracji niemieckiej scaliła wsie: Janisławice, Jarnostaw, Czesławice i Starżę w jedną jednostkę. Stan ten utrzymuje się do dzisiaj.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa