Kocina

Sołtys:

Zofia Plewa 

Telefon: 62 7393405

Rada Sołecka

Genczelewska Dorota

Kozłowska Gabriela

Ligenza Urszula

Sieraczek Dorota

Sieraczek Jarosław

Charakterystyka

Wieś położona na południowym krańcu powiatu nad potokiem Malinowa Woda. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od nazwy osobowej Kot/Kota.

W wiekach XVIII i XIX należała do dóbr międzyborskich. W 1886 roku weszła w posiadanie Daniela von Diergarda- stan ten utrzymywał się do 1945 roku. W XIX wieku we wsi znajdowały się: cegielnia ( na skraju lasu ok 1 km od zabudowań wiejskich) oraz dwie szkoły : ewangelicka z 1830 roku i katolicka z 1886roku. Podczas II wojny światowej w Kocinie utworzono obóz jeniecki.

W osadzie Cisze (nas wschód od wsi) znajdował się cmentarz ewangelicki z licznymi zachowanymi kamiennymi nagrobkami oraz kutymi krzyżami. Na cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający I wojnę światową.: na głazie narzutowym wyryty jest znak krzyża maltańskiego. Przy głównym skrzyżowaniu znajduje się kapliczka z 1947 r., z czterema narożnymi kolumnami na cokole, nakryta kopułą z krzyżem. Wewnątrz niej figura Chrystusa.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa