Konradów

Sołtys:

Grzegorz Wieczorek 

Telefon: 62 7393273

Rada Sołecka

Franc Anna

Gorel Monika

Kaczmarzyk Jerzy

Kubot Lucjan

Lebek Irena

Węzik Roksana

Charakterystyka

Wieś została założona przez biskupa oleśnickiego Konrada w połowie XV wieku. Wchodziła ona w skład majątku biskupstwa wrocławskiego, a następnie od 1622 roku Kapituły Katedralnej we Wrocławiu. W 1785 roku wieś zamieszkiwały 184 osoby, a w 1830 już 312 osób. W 1885 roku majątek obejmował obszar 90 hektarów i był dzierżawiony przez Karola v. Aulocka.

Na południe od wsi, wzdłuż drogi do Cieszyna, rozciąga się aleja dębowa długości ok. 400 m. W południowej części znajduje się kaplica pw. matki Boskiej Różańcowej, murowana z 1912 r, filia kościoła parafialnego w Cieszynie. Wyposażenie współczesne, w ołtarzu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na sąsiedniej posesji dąb szypułkowy, obwód 430 cm. Po wschodniej stronie szosy z Cieszyna mieści się siedziba dawnego nadleśnictwa(obecnie własność prywatna): dom nadleśniczego z końca XIX w. z dekoracyjnym szczytem ryzalitu frontowego, nawiązującym do form architektury szwajcarskiej.

Kapliczka przydrożna z 1866 r. gipsową figurą św. Michała Archanioła i z drewnianymi: św. Jadwigi i św. Antoniego. W remizie strażackiej znajduje się sikawka konna z pocz. XX w. Krzyż kamienny z 1908 r., drewniana stodoła.

Na północ od wsi zespół stawów rybnych: Jana, Olszak, Dolny, Górny, Spiek i Nowy. W pobliżu rybakówki, nad Rybnicą rośnie Dąb z uchem ( konary zrośnięte w kształcie ucha od dzbana), obwód 350 cm. Na drzewie kapliczka z Chrystusem Ukrzyżowanym.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa