Możdżanów

Sołtys:

Anna Radoła 

Telefon: 62 7392134

Rada Sołecka

Beutel Krystyna

Dziabas Piotr

Girus Anna

Grenda Bożena

Mielczarek Małgorzata

Puciato Agnieszka

Charakterystyka

Niemiecka wieś Modzenowe przyłączona została wbrew woli mieszkańców do powiatu odolanowskiego w odrodzonym państwie Polskim w styczniu 1920 roku. Do tego przełomu w swojej historii Możdżanów związany był z dominium międzyborskim i powiatem sycowskim, należącym do prowincji śląskiej królestwa Prus, a od 1871 roku-zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego.

Pod koniec XVIII wieku Możdżanów wraz z Szklarką należał do książąt oleśnickich.

W drugiej połowie lat 90 XIX wieku a dokładnie w latach 1890-1902 Karol Neumann zbudował dwór myśliwski. Położony jest on na obrzeżu lasu przy zbiegu dróg: jednej wysadzonej dębami drugiej alei lipowej. W 1935 roku dobudowano wieżę i zamieniono pałac na okresową siedzibę Lipskich. W latach powojennych użytkowany był przez gospodarstwo rybackie do celów administracyjnych. Obecnie jest obiektem mieszkalnym. Od dworu aleja dębowa prowadzi do leśniczówki.

Dom nadleśniczego zajmował zarządca majątku Możdżanów. Wzniesiono go w 1910 roku. Obok leśniczówki działał tartak. W lipcu 1910 roku w leśniczówce urodziła się Janina Ludwika Szymkowiak – (Siostra Sancja ze Zgromadzenia Serafitek) najmłodsze dziecko z rodziny Szymkowiak. Osoba skromna, cicha od najmłodszych lat wyróżniała się wielką dobrocią i pobożnością. Pomagała biednym i bezrobotnym oraz jeńcom wojennym. Ciężar pracy przymusowej w czasie okupacji doprowadził ją do gruźlicy a następnie do śmierci. Beatyfikowana w 2002 roku , a dwa lata później ogłoszona Patronką Romanistów Polskich.

W niedalekiej odległości od dworu myśliwskiego znajduje się szypułkowy Dąb Jan – pomnik przyrody o obwodzie ponad 867 cm i wysokości ok. 28 m. Wiek ok. 300 lat. Imię dębu związane z legenda o odpoczywającym w tym miejscu królu Janie III Sobieskim.

Na północ od leśniczówki znajduje się zespół folwarczny, założony w końcu XIX w. i nazwany Wilhelmshof (od imienia księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma). Zachował się dom robotników folwarcznych z końca XIX w. i obora-stajnia z pocz. XX w. murowana z rudy darniowej.

Na wschodnim krańcu wsi stoi chałupa drewniana konstrukcji zrębowej. Na zachodnim krańcu wsi rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 363 cm.

We wsi można zobaczyć drewniane budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne z wstawkami rudy darniowej.

Tuż obok miejscowości rozciąga się kompleks wodny Stawy Możdżanowskie.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa