Pawłów

Sołtys:

Dorota Florecka

Tel. 662 248 110

Rada Sołecka

Klawiński Mieczysław

Kołeczko Magdalena

Kordacka Ewelina

Ługowski Kamil

Michalska Grażyna

Pawlak Beata

Piec Marcin

Plewa Renata

Stępień-Przybysz Łucja

Charakterystyka

Wieś oddalona o ok.6 km na południe od wsi Sośnie, położona w północno-wschodnim fragmencie Wzgórz Twardogórskich w obszarze Lasów Rychtalskich. Nazwa tej miejscowości pochodzi od nazwy osobowej Paweł. Osoba ta była prawdopodobnie właścicielem lub założycielem wsi. Pierwsza wzmianka o Pawłowie pochodzi z 1245 roku z dokumentów papieskich jako Paulowo.

Na terenie wsi Pawłów występują obiekty ujęte w ewidencji zabytków. Są to m.in.: budynek dawnej szkoły ewangelickiej , dom celny-dawny posterunek Straży granicznej, Zagroda gospodarcza -dawny folwark oraz cmentarz ewangelicki. W roku 2013 po gruntownym remoncie została oddana do użytku mieszkańców nowoczesna Sala Wiejska.

Pawłów

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa