Sośnie

Sołtys:

Józef Gąsior 

Telefon: 62 7391075

Rada Sołecka

Baran Lidia

Broniecki Janusz

Górecki Tadeusz

Kurzawska Dorota

Maryniak Grzegorz

Matysek Bolesław

Charakterystyka

Wieś Sośnie została założona w XIII w. W języku łacińskim nazwa brzmiała "Sosno". Początkowo liczyła ok. sześciu zagród. W 1268 r. Sośnie było własnością biskupią. W 1323 r. Bolesław III, książę brzesko-legnicki odstąpił majątek sośnieński Konradowi I, księciu oleśnickiemu. Później Sośnie weszły w skład dóbr międzyborskich będących w posiadaniu Leszczyńskich.W 1599 r dobra odkupił książę ziębicko-oleśnicki Karol. Kolejno drogą dziedziczenia do 1884 należały do książąt wirtembersko-oleśnickich, wreszczie brunszwicko-oleśnickich. Największy rozwój wsi datuje się na lata 1829-1830, kiedy w sąsiedztwie książę Wilhelm założył hutę żelaza. W 1852 r. na zlecenie ówczesnego właściciela wybudowano letnią rezydencję Moja Wola oraz założono zwierzyniec z hodowlą zwierzyny płowej, a zwłaszcza jelenia. Ok. 1885 r. sprzedano Moją Wolę Baronowi Von Diergardt, który przybył tu z Nadrenii. Za panowania tej rodziny pałac rozbudowano (lata 1905-1907) o wschodnie skrzydło pałacu, tj. wieżę i część piętrową. Ostatni prywatny właściciel Baron Von Diergardt zmarł w 1911 r. w Assuanie, w Egipcie, pochowany w Mojej Woli (przy kościele). Majątkiem zarządzała jego żona Agnieszka von Diergardt z domu Kliting. Zmarła w styczniu 1945 r. podczas ucieczki pod Żarami w wieku 96 lat.

Pałac myśliwski w Mojej Woli zbudowany w 1852 r. wg. projektu polskiego architekta inż. Karłowskiego zaliczany do najcenniejszych obiektów architektury w regionie, z niezwykle oryginalną elewacją wykonaną (z wyjątkiem wieży) z kory dębu korkowego pochodzącego z Portugalii.

Pałac w przeszłości pełnił wiele funkcji:

- własność książęca,

- siedziba właścicieli dóbr Moja Wola,

- szpital dla żołnierzy rosyjskich w okresie walk o Wrocław,

- miejsce ulokowania jeńców wojennych,

- siedziba władz gminnych,

- Ośrodek Doskonalenia Robotników Leśnych(1949-1950),

- Lęśny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego(1950-1951),

- Technikum Leśne(1951-1975),

- Leśny Ośrodek Szkoleniowy(1975-1988),

- hotel dla robotników leśnych.

Obecnie budynek pałacu jest nieczynny. Wokół park krajobrazowy – pomnik przyrody - o pow. ok. 11 ha, w drzewostanie głównie świerki pospolite, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, sosny pospolite, brzozy brodawkowate itp.

Na północny zachód od pałacu mieści się pomnikowa aleja dębowa w wieku ok. 150 lat. Przy drodze dawna osada leśna Hubertus, składająca się kiedyś z gajówek Lipskich i Diergardtów. Do dziś zachował się drewniany budynek gajówki Diergardtów konstrukcji sumikowo-łątkowej, a częściowo zrębowej.

Kościół p.w. Narodzenia NMP zbudowany w 1895 r. z fundacji baronowej Agnes von Diergerdt w Mojej Woli. Obok tej pseudoromańskiej budowli znajduje się grobowiec Daniela von Diergardt. Po drugiej stronie ulicy znajduje się plebania z 1897 r.

Obiekty na terenie tej miejscowości:

- dworzec kolejowy Sośnie Ostrowskie, modernistyczny, z 1923 r.,

- obiekt rekreacyjno-sportowy Biały daniel został zmodernizowany ze środków unijnych w ramach programu PO RYBY. Na terenie obiektu znajduje się baza noclegowa licząca 40 miejsc oraz sala konferencyjna, kuchnia, wiata z wędzarnią ryb,

- cmentarz,

- pomnik Floriana,

- pomnik z herbem wsi i datami 1914-1918, 1939-1945( w parku w centrum wsi),

- hala sportowa i Orlik,

- Świetlica Wiejska z Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury,

- kapliczka z figurą Matki Bożej z 1956 r., rzeźbiony krzyż przydrożny z 1970 r. (z narzędziami Męki Pańskiej, kogutem, drabiną, dzbanem a wyżej kielichem i winnym gronem), wschodnia część wsi - Surmin.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpgphoto11.jpgphoto12.jpgphoto13.jpgphoto14.jpgphoto15.jpgphoto16.jpgphoto17.jpgphoto18.jpgphoto19.jpgphoto20.jpgphoto21.jpgphoto22.jpgphoto23.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa