Szklarka Śląska

Sołtys:

Ewelina Brzezicha

Tel. 695 529 042

Rada Sołecka

Banaś Małgorzata

Brzezicha Mateusz

Brzezicha Wioletta

Lewicka Ewa

Pilarska Renata

Charakterystyka

Wieś powstała powstała prawdopodobnie w XVIII wieku i jej oficjalna nazwa brzmiała Glashutte Medziborsche czyli Szklarka Międzyborska. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od istniejącej wcześniej w tym miejscu huty szkła. Wieś od 1739 roku znajdowała się w dobrach międzyborskich.

W 1884 roku ziemia międzyborska stanowiła własność króla saskiego , który po roku odstąpił ją staroście baronowi von Buddenbrock. Majętność ta została wówczas podzielona na cztery części , z których jedną (ze Szklarką i Możdżanowem ) zakupił Karol Neumann. Pięć lat później odkupił ją kupiec raciborski Burschlik.

W latach 1908-1940 właścicielami Szklarki wraz z Możdżanowem i okolicznymi stawami byli bracia Kazimierz i Wojciech Lipscy herbu GRABIE z Górzna.

W 1763 r. została założona szkoła ewangelicka, nowy budynek powstał w 1912 r.

1 września 1922 r. posadę kierownika szkoły objął Jerzy Lanc przeniesiony przez władze szkolne ze Śląska Cieszyńkiego. Lanc prowadził nie tylko działalność szkolną i oświatową, ale także społeczną i kulturalną, wpływając na kształtowanie się polskiej świadomości narodowej wśród ludności ewangelickiej polsko-niemieckiego pogranicza. Zmarł 29 lutego 1932 r., po kilkunastu miesiącach borykania się z przeciwnościami losu, w niewyjaśnionych okolicznościach.

Cmentarz ewangielicki w Szklarce Śląskiej położony jest w północno-wschodniej części wsi,

Cmentarz jest nieuporządkowany przestrzennie, porośnięty w kilku miejscach drzewami sosnowymi, brak na nim alejek. Wszystkie nagrobki skupione w większości po prawej stronie cmentarza. Większość nagrobków została wykonana z piaskowca a inskrypcje nagrobne grawerowano najczęściej na szkle. Tu w 1932 roku pochowano Jerzego Lanca. Na cmentarzu znajduje się też krzyż erekcyjny z żeliwną figurą Chrystusa. Najstrasza mogiła pochodzi z 1860 roku.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpg

Dokumenty

Statut Sołectwa