Bogdaj

Sołtys:

Danuta Zielezińska

Telefon: 505 095 508

Rada Sołecka

 Bargenda Anna

Berek Dariusz

Głodek Mateusz

Kołeczko Robert

Moskal Jarosław

Pachura Małgorzata

Płókarz Mieczysław

Charakterystyka

Wieś położona na prawym brzegu Polskiej Wody. Początkowo osada ta nazywała się Bógdaj ponieważ tradycja łączy początki wieku miejscowości ze słowami wyrażającymi sytuację osadniczą. Bógdaj miał zyskać swoją nazwę od słów „Bóg daj” wypowiedzianych w momencie zakładania wioski. Z powstaniem Bogdaja (początkowo Bógdaja) wiąże się kilka legend i opowieści. Pierwsze spisane zostały w 1880 roku.

Kościoł parafialny zaczęto budować w kwietniu 1930 roku a zakończono w maju 1932. Jest to świątynia jednonawowa , nie nawiązująca do żadnego stylu. Posiada jeden ołtarz drewniany, niewielką ambonę i dwa balkony. Kościół nie posiada w swoim wnętrzu żadnych zabytków ani przedmiotów wartościowych.

Cmentarz katolicki położony za wsią w kierunku północno-wschodnim. Założony został w 1923 roku. Na zamknięciu alei prowadzonej przez teren cmentarza ustawiony jest drewniany krzyż erekcyjny. Najstarsze zachowane groby pochodzą z lat 20 i 30 XX wieku.

Cmentarz ewangelicki położony jest w północno-wschodniej części wsi, na jej skraju. Założony został prawdopodobnie na początku XIX wieku. Na terenie cmentarza zachowało się 38 nagrobków, nastraszy pochodzi z 1879roku.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpg

Dokumenty

Statut Sołectwa