Cieszyn

Sołtys:

Maria Plewa 

Telefon: 62 7393340

Rada Sołecka

Bomba Romana

Gąsior Zdzisław

Grabski Karol

Olech Damian

Orpel Barbara

Szymańska Lucyna

Charakterystyka

Cieszyn położony jest u podnóża najwyższych wzniesień powiatu ostrowskiego Winnej Góry i Olszowej Góry. W skład miejscowości Cieszyn wchodzą sioła: Piła, Przydziałki, Kopalina, Łomy.

Należy do najstarszych posiadłości biskupstwa wrocławskiego(1155 r.), potwierdzona dokumentem z 1245 r. Do końca XVI w. cieszyńskie kościelne dobra biskupie dzierżawili panowie feudalni von Borschnitz. Podupadłe włości cieszyńskie oraz Konradów odkupiła w 1622 r. kapituła katedralna we Wrocławiu i trzymała do lat 40 XX w.W 1795 r. w Cieszynie istniał folwark, młyn wodny, kościół i szkoła. W następnym stuleciu działała cegielnia, gorzelnia majątkowa i wiatrak.

Budynek kościelny (Kościól p.w.św. Michała Archanioła) jest wybudowany na wzgórzu pośrodku wsi, wzniesiony przed 1699 r., na miejscu starszego drewnianego. Zaliczany jest do jednych z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej regionu. Posiada dachy dwuspadowe i czterokondygnacyjną wieżę z dzwonem z 1460 r. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze barokowe z połowy XVII w. Ołtarz główny został przeniesiony z kościoła św. Krzyża we Wrocławiu. W jednym z ołtarzy można podziwiać późnogotycką polichromowaną płaskorzeźbę ”Święty Jan Chrzciciel na puszczy” z 1499 r. w stylu niderlandzkim. Płaskorzeźba przypisywana jest jednemu z uczniów Wita Stwosza, zaliczana do najwybitniejszych dzieł z tego okresu.

Dwór w Cieszynie pochodzi z końca XVIII w., przebudowany i powiększony w końcu XIX w. Zniekształcony po remontach przeprowadzonych po 1945 r. Przy bramie wjazdowej do dworu znajdują się dwie późnobarokowe piaskowcowe rzeźby świętych pochodzące z XVIII w. Są to figurki św. Jana Nepomucena i św. Floriana.

Osada leśniczego pochodzi z 1900 r. i znajduje się w siole Piła. Przy drodze w kierunku Konradowa znajduje się cmentarz parafialny. Pierwsze wzmianki o szkole w Cieszynie pochodzą z 1580r.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpg

Dokumenty

Statut Sołectwa