Dobrzec

Sołtys:

Lidia Dziewońska 

Telefon: 62 7393257

Rada Sołecka

Ciesielski Zenon

Czuliński Grzegorz

Galbierczyk Mateusz

Lisiak Jacek

Morawek Tomasz

Pyrka Krystian

Wirth Bogumiła

Charakterystyka

Wieś w południowo-zachodniej części gminy Sośnie, granicząca z Cieszynem. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od przymiotnika dobry, oznaczającego dobre grunty. Do 1919 r. w powiecie sycowskim prowincji dolnośląskiej, przyłączony do Polski na mocy traktatu wersalskiego, nie obyło się jednak bez incydentów. W okresie międzywojennym Dobrzec był miejscowością graniczną. Funkcjonowało tu przejście graniczne Dobrzec/Domaslawitz i urząd celny (od 1921 r.). Przejście było czynne tylko w ciągu dnia z przerwą obiadową. W zachodniej części wsi znajdował się budynek dawnego urzędu celnego (w późniejszych latach ośrodek zdrowia, obecnie budynek mieszkalny). Przy budynku po obu stronach ulicy, tablice informujące o nazwach miejscowości: po lewej – Dobrzec, natomiast po prawej – Cieszyn. A zatem Wjeżdżamy do Cieszyna, ale wyjeżdżamy z Dobrzeca. We wschodniej części wsi budynek dawnego zajazdu z końca XIX w., 10-osiowy, murowany, parterowy z facjatą.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa