Cały planowany budżet gminy na inwestycje w 2021 roku wynosi prawie 20 milionów zł. Jest to zdecydowanie rekordowy rok w historii Gminy Sośnie jeśli chodzi o wysokość budżetu. Gmina Sośnie stara się wzorem lat ubiegłych inwestować w infrastrukturę drogową i oświetleniową, która z całą pewnością poprawia warunki życia mieszkańców.

Rok 2021 jest szczególny pod względem budżetu ale też trudnym ze względu na panującą epidemię w kraju i na świecie.

Dzisiejsza Sesja Rady Gminy Sośnie podzieliła odpowiednio środki na realizacje zaplanowanych zadań.

Myślę, że warto skupić się szczegółowo nad poszczególnymi inwestycjami, dlatego nie będziemy wszystkich publikować w jednym materiale tylko w poszczególnych kategoriach.

Prezentacje zaczniemy od inwestycji drogowych bo one zawsze budzą sporo emocji. W 2021 roku mieszkańcy Janisławic wzbogacą się o nową nawierzchnię drogi powiatowej. Jest to II etap, który w całości rozwiąże problem komunikacyjny Powiatu Ostrowskiego. Droga zostanie wyremontowana w całości aż do końca granicy gminy. Budżet jaki został zaplanowany na ten cel to 200 tys. zł po stronie Gminy Sośnie. Reszta środków czyli ponad 600 tys. zł pochodzi z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną na przełomie kwietnia-maja.

Ponad 600 tys. zł zostało zaplanowane na drogi gminne. W ramach tej kwoty zostaną wykonane poszczególne drogi:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdaj (Smugi), naprawa istniejącej nawierzchni,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnik-Sobki,

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kocina (dz. Nr 88 i 107),

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sośniach, ul. Wielkopolska ( dz. Nr 249/2, na przeciwko Rolkomu),

W ramach środków wykonana zostanie również dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w Sośniach – ul. Witosa.

W przekonaniu władz gminy są to ważne i bardzo potrzebne inwestycje, które z całą pewnością poprawią warunki życia mieszkańców. Tutaj jednak nie zamykamy tematu inwestycji drogowych, ponieważ w ciągu roku 2021 mogą pojawić się dodatkowe środki, które zwiększą zakres inwestycji o nowe odcinki dróg. W kolejnym materiale skupimy się nad inwestycjami oświetleniowymi.