Właściwe oświetlenie dróg i ulic to kwestia niezwykle istotna ponieważ dobra widoczność wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także na komfort życia mieszkańców. Dlatego też w gminie Sośnie co roku inwestuje się w oświetlenie uliczne. Systematycznie realizowane są zadania związane z kompleksową budową i przebudową oświetlenia ulicznego. Warto dodać, że niewątpliwym atutem modernizacji oświetlenia zewnętrznego jest również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

 

Gmina Sośnie w 2021 roku planuje wykonać oświetlenia w kilku miejscowościach:

- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Szklarka Śląska,

- budowa oświetlenia w miejscowości Sośnie na ul. W.Witosa,

- budowa oświetlenia drogowego w Konradowie,

- wykonać dodatkowe oświetlenie dróg w Pawłowie.

W ramach środków wykonana zostanie również dokumentacja projektowa na budowę:

- oświetlenia drogowego w Bogdaju,

- linii oświetlenia drogowego w Janisławicach.

W sumie na ten cel przewidziane jest ok. 90 tys. zł. z tym, że ta kwota zapewnie nie kończy inwestycji związanych z budową czy modernizacją oświetlenia ulicznego. W 2020 roku wydano dużą ilość środków jeśli chodzi o oświetlenie, gdzie zamontowano rekordową ilość opraw ledowych w naszej gminie. W najbliższych latach inwestycje związane z modernizacją oświetlenia będą sukcesywnie realizowane.