Dzięki pozyskaniu unijnych dotacji gmina Sośnie w 2021 zrealizuje inwestycje w odnawialne źródła energii o wartości niemal 7 mln zł. To efekt konkursu o dofinansowanie na OZE z programu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnie” złożony w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 w 2017 roku dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 został wybrany do dofinansowania.

Gmina Sośnie wdroży system zarządzania energią, zainstaluje kolektory słoneczne, piece na biomasę i panele fotowoltaiczne. Łączna ilość instalacji wyniesie 444. Wartość inwestycji to blisko 7 mln zł, z czego prawie 5,3 mln to środki unijne.

Projekt ma na celu wymianę źródła wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych, mieszkańców gminy Sośnie, na bardziej ekologiczne wykorzystujące energię odnawialną. Grupą docelową są mieszkańcy gminy, którzy wyrazili chęć udziału w unijnych projektach. Cała inwestycja powinna zakończyć się do 31 grudnia 2021 roku. Obecnie trwa podpisywane umów z mieszkańcami. Umowy należy podpisać do 31.03.2021 r. w Urzędzie Gminy Sośnie.

oze