Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. zmarł

Ś.P. Michał Wilczura

Radny Powiatu Ostrowskiego, jej Przewodniczący w okresie dwóch kadencji,

były Wójt Gminy Sośnie w latach 2006-2010.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu

i składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Przewodniczący i Radni Gminy Sośnie

Pracownicy Urzędu Gminy Sośnie