Szanowni Mieszkańcy Gminy Sośnie!

Uprzejmie informuję, iż w nawiązaniu do prowadzonych prac związanych z opracowywaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnie" mającego na celu inwentaryzację emisji CO2 powstającego na terenie gminy, począwszy od dnia 15.01.2016r. do 29.01.2016r. na terenie gminy Sośnie prowadzona będzie ankietyzacja mieszkańców.

Prosimy o podjęcie współpracy oraz udzielanie odpowiedzi ankieterom, gdyż jedynie rzetelne informacje zebrane u źródła pozwolą na poprawne opracowanie powyższego dokumentu strategicznego. Ankieterzy będą zbierali informacje m.in. na temat budynku (powierzchnia, stan stolarki okiennej, ocieplenie), źródła ciepła (moc i rodzaj kotła, rok produkcji), systemu ogrzewania budynku oraz zużycia paliw.

 

Wykonawcą PGN-u jest konsorcjum firm: Grupa BIOSTAT Sp. z o.o. oraz "ECO-SITE" Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Ankietę inwentaryzacyjną można również wypełnić online pod adresem:

http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/id/526/form_id/526/

Z poważaniem,

Wójt Gminy Sośnie