Rekrutacja 2016/2017 - kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Wójt Gminy Sośnie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2016/2017, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów,  a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

 

W przypadku gimnazjum harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 ustala Wielkopolski Kurator Oświaty (Zarządzenie Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych  szkół na rok szkolny 2016/2017).

Kryteria rekrutacji:
 - do publicznych przedszkoli i oddziału  przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie  określa Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych  przez Gminę Sośnie. - do pobrania TUTAJ.


- do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów  prowadzonych przez Gminę Sośnie. - do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnie określa Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 - do pobrania TUTAJ.