Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Sośnie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarach:

 

 

 

I. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Wysokość przyznanej dotacji
1. Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośniach Wycieczka krajoznawcza dla osób 50+ 3 000,00 zł
2.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka

Organizacja wycieczki dla osób w wieku 50+ 3 000,00 zł
3. Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe Organizowanie życia kulturalnego emerytom i rencistom „Aktywny senior” 3 000,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „NIE JESTEŚ SAM” Organizacja trzy dniowej wycieczki krajoznawczej - integracyjnej połączonej z elementami działań rehabilitacyjnych dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „Nie jesteś sam” w Sośniach 3 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie Wycieczka dla osób w wieku 50+ 3 000,00 zł
6. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie Organizacja wycieczki w celu zwiedzania obiektów kultury polskiej, dla osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością 1 000,00 zł
7. Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 500,00 zł
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie Organizacja konkursu tanecznego dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Sośnie oraz X Gminny Konkurs Ortograficzny szkół podstawowych i gimnazjów „O Pióro Wójta” 1 000,00 zł
9. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie Organizacja Gminnego Konkursu Krajoznawczego 500,00 zł
10.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Granowcu

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Najlepszy z najlepszych” 498,50 zł
11. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” Mistrz Matematyki – Gminny Konkurs Matematyczny 500,00 zł
12. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 500,00 zł
13. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” Gminny Quiz Wiedzy Historycznej „JEDEN Z DZIESIĘCIU – POCZET KRÓLÓW POLSKICH” w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” 250,00 zł
R A Z E M 19 748,50 zł

 

II.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Wysokość przyznanej dotacji
1. Gminny Uczniowski Szkolny Związek Sportowy w Sośniach Organizacja gminnych zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Sośnie 4 500,00 zł
2. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy św. Michał w Cieszynie Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportu z terenu Gminy Sośnie 3 500,00 zł
3.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Granowcu

Piknik rodzinny „Spotkajmy się w parku” 2 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie Nauka pływania dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Sośnie 2 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Pasikonik Kraj od strony wody 1 500,00 zł
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie Festyn sportowo – rekreacyjny „Igrzyska szkolne na wesoło” 1 030,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „IKAR” w Sośniach Festyn rodzinny „WF z klasa” 1 000,00 zł
8.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Granowcu

Sportowe życie = długie życie 1 000,00 zł
9. Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE w Cieszynie Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 1 000,00 zł
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdaju „Sportowy Piknik – organizacja rozgrywek w piłce nożnej” 1 000,00 zł
11. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina Dzień Sportu i Zabaw 1 000,00 zł
12. Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” Gminne zawody sportowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół w Sośniach w Ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” 949,00 zł
R A Z   E M 20 479,00 zł

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016