SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Dla usprawnienia składania wniosków w pierwszych dniach kwietnia planowane jest ich odbieranie w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą dyżurowali zgodnie z załączonym harmonogramem.

Wnioski można także składać:

  • w siedzibie GOPS w Sośniach przy ul. Wielkopolskiej 47,
  • listem poleconym na adres OPS (jak wyżej),
  • przez Internet – składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS - PUE, systemów bankowości elektronicznej oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:

  • 500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę
    w rodzinie,
  • 500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1200 zł netto; (konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014
    z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wszelkich informacji na temat realizacji programu udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS (tel. nr 62 739 39 16 oraz 505 800 583)

 

HARMONOGRAM ODBIORU WNIOSKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

Dzień Godzina Miejsce

4 kwietnia

 

w godzinach od 8.30 do 14.30 Cieszyn i Dobrzec - sala wiejska

5 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 13.00 Konradów - sala wiejska

6 kwietnia

 

w godzinach od 8.30 do 14.30 Granowiec - sala wiejska

7 kwietnia

 

w godzinach od 8.30 do 14.30 Sośnie, Mariak i Kocina - Sala Wiejska w Sośniach

8 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 13.00 Janisławice - sala wiejska

11 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 13.00 Pawłów - sala wiejska

12 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 13.00 Chojnik - sala wiejska

13 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 13.00 Kałkowskie - sala wiejska

14 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 12.00 Kuźnica Kącka i Kąty Śląskie - Sala Wiejska w Kątach Śląskich

15 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 14.00 Bogdaj i Młynik - Sala Wiejska w Bogdaju

18 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 13.00 Szklarka Śląska - sala wiejska

19 kwietnia

 

w godzinach od 9.00 do 12.00 Możdżanów - sala wiejska