Dla uczniów kończących szkołę podstawową odbył się sprawdzian ich wiedzy. W tym roku szkolnym odbył się 5 kwietnia 2016r.

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne.

Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Dla uczniów, jego rodziców i nauczycieli – wyniki sprawdzianu są wskaźnikiem poziomu umiejętności uczniów. Stanowią też okazję do porównania jak dany uczeń opanował podstawę programową w porównaniu z innymi uczniami w szkole, gminie, powiecie, województwie i kraju. Na wyróżnienie zasługuje Szkoła Podstawowa w Cieszynie oraz Szkoła Podstawowa w Pawłowie.

Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono w poniższej  tabeli.

Wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową

(OKE – wyniki sprawdzianu w szóstej kl. szkoły podstawowej)

 Obszar

Średnia %

część pierwsza

część druga

język angielski

część trzecia

język niemiecki

 województwo wielkopolskie

 

60,80 69,96 58,09

 powiat ostrowski

 

60,11 68,07 57,05

 miasto Ostrów Wielkopolski

64,30 74,36 44,67

 miasto - gmina Nowe Skalmierzyce

56,59 61,20 -

 miasto - gmina Odolanów

55,88 61,98 57,25

 miasto – gmina Raszków

55,54 56,75 -

 gmina Ostrów Wielkopolski

57,47 62,43 55,19

 gmina Przygodzice

59,35 65,12 74,06

 gmina Sieroszewice

57,33 67,03 61,44

 gmina Sośnie

 

59,53 (4) 64,77 (4) 51,07 (3)

Wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową w Gminie Sośnie

(OKE – wyniki sprawdzianu w szóstej kl. szkoły podstawowej)

 Szkoła

Średnia %

część pierwsza

część druga

język angielski

część trzecia

język niemiecki

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

54,75(3)

61,45 (4)

-

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

58,81 (4)

61,45 (4)

-

 Szkoła Podstawowa w Cieszynie

66,87 (6)

70,93 (5)

-

 Szkoła Podstawowa w Granowcu

51,31 (2)

-

50,56 (3)

 Szkoła Podstawowa w Pawłowie

67,5 (6)

-

55,38 (4)